Bente Skjøttgaard - Family Tree #2326 - 2023

Bente SkjøttgaardFamily Tree #2326

glazed stoneware and tin
59 x 35 x 40 cm

REF. BS.2023.001
© photo Ole Akhøj

Portfolio

Request for information on the artwork :